Product Details < Terug

Otrivine Duo 0,5/0,6 Spray Nas 10ml

Merken: Gsk
CNK 2504405
Otrivine Duo is een nasaal decongestief op basis van xylometazoline (0,5mg/ml) en van ipratropium bR (0.6mg/ml) Otrivine Duo is: • de eerste en enige gecombineerde behandeling van een verstopte neus EN neusloop • een snelle en langdurige werking • een goede verhouding veiligheid/ doeltreffendheid Gebruik vanaf 18 jaar.

Bijsluiters

Remgeld Verzekerde: € 8.28
Remgeld WIGW: € 8.28
Prijs: 8.28 € Inbegrepen 6% BTW
Voeg Toe

Symptomatische behandeling van neuscongestie en rinorree in verband met verkoudheid.

Symptomatische behandeling van neusverstopping en rinorree in verband met neusverkoudheid.

Volwassenen

  • 1 verstuiving in elk neusgat, maximum 3 x per dag
  • Minimale tussentijd tussen twee dosissen: 6 uur

Toedieningswijze

  • Wanneer het pompje voor de eerste maal gebruikt wordt of wanneer het product langer dan 9 dagen niet is gebruikt dient enkele malen te worden verstoven buiten de neus tot er een gelijkmatige spray verkregen wordt

Nasaal gebruik. 1 verstuiving in elk neusgat, tot 3 maal per dag. Er dient een tussentijd van minstens 6 uur te zijn tussen twee dosissen. Gebruik niet meer dan 3 verstuivingen in elk neusgat per dag.

De behandeling mag niet meer dan 7 dagen duren.

1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving (ongeveer 140 microliter bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide.

Farmacodynamische eigenschappenFarmacotherapeutische categorie: sympathicomimetica, combinaties uitgezonderd corticosteroïden, ATC-code: R 01 AB 06

Xylometazolinehydrochloride is een sympathicomimeticum dat inwerkt op -adrenerge receptoren. Xylometazoline heeft een vaatvernauwend effect. Een effect is merkbaar na 5 tot 10 minuten en houdt 6 tot 8 uur lang aan.

Ipratropiumbromide is een quaternaire ammoniumverbinding met anticholinergisch effect. Nasale toediening vermindert de neussecretie door competitieve afremming van cholinerge receptoren die zich rondom het neusepitheel bevinden. Het effect treedt doorgaans binnen de 15 minuten op en houdt gemiddeld 6 uur lang aan.

Farmacokinetische eigenschappen Na toediening van één verstuiving/neusgat van 140 μg xylometazoline en 84 μg ipratropiumbromide bij 24 gezonde personen werden respectievelijk 1 uur en 2 uur na toediening van ipratropiumbromide en xylometazoline gemiddelde maximale concentraties van 0,085 ng/ml en 0,13 ng/ml bereikt. De bloedspiegels zijn zeer laag. Op basis van beschikbare gegevens wordt weliswaar verwacht dat ipratropiumbromide en vooral xylometazoline zullen opstapelen bij de aanbevolen driemaal daagse toediening.